monskrabbe.wordpress.com
Landet där inte ens prästerna tror på rätt och fel!
Biskopen Eva Brunnes förslag att kors skulle bäras ut ur Sjömanskyrkan och att en indikator som visade böneriktningen mot Mecka istället skulle placeras där, var bara den senaste i en lång rad utsp…