monskrabbe.wordpress.com
Sverige är aningslöshetens sista bastion
Sverige hör till de länder som ännu inte har vaknat upp och insett vad IS är och vilket hot det utgör mot vår civilisation. Detta är inte konstigt då Sverige under decennier har utgjort en form av …