monskrabbe.wordpress.com
Turkiet har utanför Kobane visat att landet inte hör hemma i EU
Det finns tillfällen i historien då alla civiliserade folk måste stå enade mot det som är en uppenbar ondska, tillfällen då alla måste lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan. Nazismen var en så…