monskrabbe.wordpress.com
När man väl börjar klippa i litteraturen så kommer man inte kunna sluta!
(Nyheter 24 1 okt 2014) Efter bråket om Tintin och en följd av kontroverser runt annan litteratur riktad mot barn som anses bära på dåliga värderingar eller rent av rasism så har turen nu kommit ti…