monskrabbe.wordpress.com
En höger utan ideologi förlorar valet!
De senaste 8 åren har vi haft ett välkommet avbrott från den socialistiska dominansen av det politiska livet i vårt land, men vad har detta inneburit för Moderaterna och vilken politik har de egent…