monskrabbe.wordpress.com
Feghet inför frihetens fiender
Det svenska samhället och den svenska staten står handfallna inför hur man ska hantera de män som åker utomlands för att deltaga i religiösa jihadkrig. Denna vilsenhet är resultatet av att samhälle…