monskrabbe.wordpress.com
Frihandel: Ja tack! Centralisering: Nej tack!
Personligen har jag alltid gillar EG-tanken. Vi ska ha frihandel inom Europa och vi ska prata om våra gemensamma problem och försöka lösa dem tillsammans. En centraliserad politisk union är jag där…