monskrabbe.wordpress.com
Vad är egentligen Islamism?
Islamism enligt islamisterna Begreppet islamism uppstod bland franska intellektuella som en beteckning på muslimer som utövade en fundamentalistisk form av islam, d.v.s. en form som går tillbaka ti…