monskrabbe.wordpress.com
Krimkrisens ursprung ligger i konflikten mellan realpolitik och demokratiska principer
(Europaportalen 20 mars 2014) Rysslands realpolitiska världsbild, där man har rätten till en intressesfär, står mot principen att varje stat ska få bestämma över sitt eget öde. Västmakternas sätt a…