monskrabbe.wordpress.com
Ukraina är militärt chanslöst mot Ryssland
Man kan snabbt konstatera att utsikterna för Ukrainas väpnade styrkor vore dåliga om de ställdes mot de ryska i ett öppet krig. Landets styrkor har minskats avsevärt sedan 90-talet och materielen h…