monskrabbe.wordpress.com
Den oheliga alliansen mellan extremvänstern och islamismen
Varför har det växt fram en så nära allians mellan extremvänstern och islamismen? Man kan tycka att de religionsfientliga strömningarna bland de röda skulle förvandla dessa krafter till varandras m…