monskrabbe.wordpress.com
Säkerhetskomplexet – Om hur bittra fiender blir fredliga grannar
(Europaportalen) Vad är det som har lagt grunden för den Nordiska och den Europeiska integrationen och finns det möjligheter för andra regioner att uppnå samma politiska harmoni som vi har i Norden…