monskrabbe.wordpress.com
Teokrati – Varför inom Islam men inte inom Kristenheten
Det finns många likheter mellan den protestantiska religiösa väckelsen under 1500-talet och den salafistiska väckelsen i Mellanöstern under de senaste 200 åren. Liknande kritik riktades mot de resp…