monskrabbe.wordpress.com
Egypten – De Abrahamitiska religionernas vagga
(Bright Magasin nr 2 2013) Att de tre abrahamitiska religionerna har inspirerat varandra är allmän kännedom, men hur pass mycket det antika Egyptens religiösa föreställningar i första steget har på…