monskrabbe.wordpress.com
Det revolutionära Frankrike – en essä om de djupa orsakerna till social oro och revolutioner i Europa
Förutsättningarna för social oro och revolutioner ligger i ett lands kultur, eller närmare bestämt i klyftan mellan elitens och folkets politiska kultur. Västeuropa (hädanefter benämnt som Europa) …