monskrabbe.wordpress.com
Ska religiösa krav gå före näringsidkarens rätt till självbestämmande?
(Newsmill 2013-04-02 och Liv och Rätt 2013-04-03) Diskrimineringsombudsmannens beslut att en individ har rätten att bära religiösa markörer på vilken arbetsplats som helst, även de i privat ägo, ha…