monskrabbe.wordpress.com
Vänsterns dubbelmoral när det gäller Israel
ESSÄ Den europeiska vänstern väljer att ta ställning i utrikespolitiska spörsmål baserat på de respektive sidornas växlande politiska färg, snarare än logiska argument. Detta resulterar i en politi…