monskrabbe.wordpress.com
Kommunismen och Nazismen har sina rötter i religionen
(Bright Magasin nr 3 2012) Religiösa kritiker av ateism tar ofta upp 1800- och 1900-talens totalitära ideologier som produkter av det gudlösa samhället. Syftet är att vända bort den kritik av relig…