monskrabbe.wordpress.com
Kritik av religion är absolut nödvändigt
(Newsmill 2012-09-17) Jan Hjärpe hävdar inte bara att det är omoraliskt att kritisera islam då det kan leda till våldshandlingar och människors bortgång, men även att det är särdeles olämpligt just…