monskrabbe.wordpress.com
Patronsystemets förbannelse
(Skånska Dagbladet 12 juni 2012) Mycket har sagts om krisen i Grekland, men lite om dess historiska bakgrund. En stor del av de problem som landet upplever idag kan härledas till det antika patrons…