monskrabbe.wordpress.com
Vapenexporten till Saudiarabien
Den senaste tiden har vapenexporten varit högaktuell i media. Den 23/2 hade Sydsvenskan ett stort uppslag som behandlade frågan om varför Sverige säljer vapen till en så pass repressiv regim som Sa…