monskrabbe.wordpress.com
Oroväckande upprustning i Arabvärlden!
(Skånska Dagbladet 21 feb 2012) Under de senaste 20 åren har västvärlden sålt allt större kvantiteter av mycket avancerad vapenteknologi till arabvärlden. Denna försäljning har sin ekonomiska bakgr…