monskrabbe.wordpress.com
Rysslands val
Putins maktparti, Enade Rysslands stora förlust kan verka dramatisk, men ska dock inte överdramatiseras. Det är osannolikt att vi står inför omvälvande förändringar i det politiska livet i Ryssland…