monskrabbe.wordpress.com
Landsbygdens seger över staden?
Det mönster som vi är vana vid att se i urbaniseringens spår är att när folk från landsbygden flyttar in till städerna så anammar de så småningom de värderingar och synsätt som är förhärskande i st…