monskrabbe.wordpress.com
Fotbollsvåldet
Denna artikel hade sitt ursprung i min tanke att man bör applicera teorier från fredsforskningen på fotbollsvåldet. Det är i stort sett samma drivkrafter bland de unga män som slåss mot varandra i …