moncofa.com
Moncofa confisca l'aval de PAI Belcaire Sud
L'aval que va presentar Piscivall, com a agent urbanitzador, només és de 865.000 €. La liquidació del PAI establia un saldo a favor de l'ajuntament de 7,8 milions. Moncofa 10/09/2019 L'ajuntament de Moncofa ja té a les seves arques l'aval presentat per l'agent urbanitzador, PISCIVAL, per import de 865.843,28 euros. Aquest aval ha de contribuir a