monamalmin.com
Feltbesøk i Huye ( Butare )
Kom tilbake til hovedstaden Kigali i sent i går ettermiddag etter to dager med feltbesøk på et par av prosjektene til CARE. Turen gikk sørover i landet og tar ca 2-3 timer i frodig og flott landska…