monaliljedahl.com
Om extrembegåvade elever i tidningen Barnläkaren
Svenska barnläkarföreningens medlemstidning Barnläkaren nr 3 2019 har temat elevhälsa. Elevhälsa är ett brett begrepp som innefattar i princip allt som angår elevers mående, växande och lärande. Ti…