monaliljedahl.com
I Finland siktar man mot stjärnorna
Finland är inte bara världens bästa skolnation enligt boken Cleverlands (2016), de satsar även på särskilt begåvade elever i en så liten kommun som Lovisa, med endast ca 15 000 invånare. Som ett le…