monaliljedahl.com
Boken om särskilt begåvade förskolebarn
Nu är den här – den första svenska boken om särskilt begåvade förskolebarn! Förord av leg. psykolog Anita Kullander och ett specialskrivet kapitel av Lanny Thåström, 9 år. ”Det kan tyck…