monaliljedahl.com
Hur fångar man upp särskilt begåvade elever?
Undersök, öka, fråga, lyssna, skoja. Svårare än så är det inte att fånga upp särskilt begåvade elever. ”Det är, enligt Mona Liljedahl, oerhört viktigt och avgörande att veta vad det handlar …