monaliljedahl.com
Skolinspektionen granskar stöd till högpresterande elever
Skolvärlden skriver om att Skolinspektionen under våren ska granska gymnasieskolors stöd till högpresterande elever. Även om högpresterande elever inte är helt och hållet samma som särbegåvade/särs…