monaliljedahl.com
Om särbegåvade förskolebarn i tidningen Specialpedagogik
Lärarförbundets tidning Specialpedagogik skriver om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn i septembernumret under rubriken ”Särbegåvade barn har spring i huvudet” (2016-09-02). Art…