monaliljedahl.com
Hur undervisar jag särbegåvade/särskilt begåvade elever?
Mona Liljedahl svarar på pedagogers frågor om särbegåvade/särskilt begåvade elever Frågorna består av avidentifierade hopkok från konsultationssamtal, respons på föreläsningar och alldeles vanlig v…