mona.solutions
Thiết kế logos đáp ứng (Responsive) - Mona Media
Logo - là một nền tảng hình ảnh của thương hiệu của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình tối ưu hóa một logo trang web được bỏ qua