mona.solutions
Sapporo Next Dream Event- Thiết kế Microsite sự kiện Mona Media
Microsite sự kiện cuộc thi ảnh do công ty bia Sapporo tài trợ được thiết kế bởi công ty Monia Media - sapporo next dream event