mona.solutions
Mona tuyển dụng hàng loạt vị trí SEO - Online Marketing -
Mô tả công việc: Tham gia lên kế hoạch, thực hiện các bước SEO/Marketing cho các website chính thuộc Mona Media Tham gia tư vấn, hướng dẫn, lên kế hoạch, thực hiện SEO/Marketing online cho các khách hàng của Mona Media Tham gia viết bài nhằm đa dạng thông tin trên website/fanpage của công ty …