mona-media.com
Thanh toán không sử dụng tiền mặt: Tốt cho các bên
Thanh toán không sử dụng tiền mặt làm dây lên các lo ngại về tính bảo mật, an toàn của các giao dịch...nhưng thách thức và trở ngại như trên