mona-media.com
Vì sao hàng loạt Startup thất bại và bỏ cuộc - Mona Media
Nếu ý tưởng và kế hoạch thực hiện của bạn không được cùng nghĩ ra từ đầu, không có đủ số tiền có thể biến nó thành một người chiến thắng.