mona-media.com
Quảng cáo Video: Thành công do đâu? - Mona Media
Theo Forrester Research, khả năng lọt vào top đầu các quảng cáo video cao hơn 50 lần so với các dạng quảng cáo bằng văn bản truyền thống.