mona-media.com
Facebook Reach là gì? - Thành phần không thể thiếu để đo lường hiệu quả chiến dịch marketing - Công ty thiết kế website Mona Media
Facebook Reach phản ánh sự quan tâm với FANPAGE. Với thuật toán mới của facebook thì trên Feed của người dùng chỉ hiển thị bài đăng của một vài fanpage