mona-media.com
16 Kỹ năng Marketing Online mà bạn cần trui rèn - Công ty thiết kế website Mona Media
Các kỹ năng marketing Online mà một người làm marketing cần nắm chắc để có thể thực hiện tốt vai trò marketing trong tổ chức, đơn vị trong bối cảnh thị trường hội nhập. Kỹ năng nghiên cứu và tìm hiểu khách hàng và thị trường Marketing hiện đại không bắt đầu từ trong phòng …