mona-media.com
Picky - Thiết kế Web/ App Chuyên nghiệp Mona Media
Picky - app ứng dụng mobile, một startup thú vị giúp người dụng đặt những câu hỏi nhanh bằng hình ảnh. App cho phép tạo các câu hỏi trắc nghiệm lẫn