mona-media.com
Mona windy map Embed - wordpress plugin - Công ty thiết kế website Mona Media
Mona windy map Embed - WordPress plugin Mona windy map Embed là Plugin WordPress do chính công ty Mona Media thiết kế và phát triển. Ứng dụng cung cấp cho bạn Shortcode nhúng map được dịch vụ windy.com cung cấp vào website. [mona_windy lat="51.507222" lng="-0.1275" zoom="6" height="450px"] [mona_windy lat="51.507222" lng="-0.1275" zoom="6" height="450px" marker="true"] [mona_windy lat="51.507222" …