mona-media.com
DMP là gì? Data Management Platform là gì - Mona Media
DMP là nền tảng quản lý dữ liệu tập trung. Các Agency, Marketer hay các nhà xuất bản sử dụng DMP cho các chiến dịch truyền thông ...