mona-media.com
8 cách huy động vốn khởi nghiệp dành cho các startup - Công ty thiết kế website Mona Media
Có lẽ bạn có ý tưởng startup rồi, bạn cũng cảm thấy ý tưởng đó sẽ đem lại thành công. Nhưng cái khó của người Việt khi khởi nghiệp không phải là không có ý tưởng, mà là thiếu tiền (thiếu vốn). Hiểu nhu cầu đó, bài viết này chỉ ra các cách huy động vốn hiệu quả cho bạn.