mommydiaries.co
Pangangaral at pag disiplina sa anak
“Sorry, Anak, pero para sayo to” - Daddy Pinapagsabihan, pinapangaralan, dinidisiplina. Bilang mga magulang, ito ang ilan sa mga responsibilidad natin sa ating mga anak. Kailangan nating ituro sa kanila kung ano ang tama sa kung ano ang