mommydiaries.co
KUNG MAY MGA SAKRIPISYO SI NANAY, GANUN DIN SI TATAY
Si Tatay ang haligi ng tahanan. Sa kanya kumukuha ng lakas ang buong pamilya. Naghahanap buhay si Tatay para sa mga pangangailangan ng pamilya. “Pa, magbabayad po ng tuition bukas” “Tay, may kailangan pong bayaran sa school” “Itay, sira na