momakat.wordpress.com
Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме.
О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш ? Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, затуй, че ти си черна робиня…