molekulce.com
Molekülce | ARID1A Geni Nedir?
ARID1A geni birçok farklı SWI/SNF protein komplekslerinin tek bir parçasını (alt birim) oluşturan proteinin yapılması için talimatları sağlar.